آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Iant Iaur

آرشیو برچسب: Iant Iaur

یانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)

پل سنگی ای که در روزگار کهن مردم دوریات در مرز شمالی قلمرو خود برای رفتن به دور-دینن بر روی رود اسگالدوئین بنا کردند. در زمان ساخت، خیلی پیشتر از آمدن مورگوت به سرزمین میانه، به نام اسگالیانت “پل اسگالدوئین” شناخته میشد. بعدها، در دوران اول، دره ای که در آن قرار داشت و تپه های شمالی آن به مکان ...

ادامه مطلب »