آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hyarmendacil II

آرشیو برچسب: Hyarmendacil II

هیارمنداکیل دوم (فاتح هاراد)

وینیاریون یکی از وارثان خاندان سلطنتی گوندور بود. او پس از کشته شدن پدرش آلدامیر به سلطنت گوندور رسید و به انتقام مرگ پدر، در یازدهمین سال سلطنت هاراد را فتح کرد. پس از آن او نام هیارمنداکیل، فاتح جنوب را بر خود نهاد و با نام هیارمنداکیل دوم سلطنت کرد. پس از مرگ او پسرش میناردیل بر تخت سلطنت ...

ادامه مطلب »