آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hurin of Emyn Arnen

آرشیو برچسب: Hurin of Emyn Arnen

هورین اهل امین آرنن (جد کارگزاران حکمران گوندور)

هورین اهل امین آرنن، نخستین کارگزار گوندور است که نامش در تواریخ ثبت شده است. با وجودیکه چندان اطلاعاتی از زمان زندگی او که در خدمت شاه میناردیل بود دردست نیست، ولی می دانیم که اعمال او تاثیری شگرف بر سرنوشت سرزمین میانه نهاد. او یکی از نجیب زادگان نژاد نومه نور بود و خاندان هورین را تاسیس نمود که ...

ادامه مطلب »