آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hunter (Title)

آرشیو برچسب: Hunter (Title)

شکارچی (لقبی برای مابلونگ و ووروندیل)

شکارچی لقبی بود که برای یک انسان و یک الف به کار رفت: برای مابلونگ، اهل دوریات، در دوران اول، و برای ووروندیل، کارگزار گوندور در دوران سوم. این لقب تنها یک بار برای مابلونگ استفاده شد و از علت اعطای این لقب به او نیز بی خبریم به جز آنکه او به دستور تینگول به شکار گرگ رفت. او ...

ادامه مطلب »