آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of the Stewards (tomb)

آرشیو برچسب: House of the Stewards (tomb)

خانه کارگزاران (آخرین جایگاه کارگزاران گوندور)

محل: رات دینن، خیابان خاموش در میناس تی ریت نژاد: انسانها فرهنگ: گوندور شاهان گوندور در آرامگاههایی اختصاصی در رات دنین به خواب ابدی فرورفته بودند، اما برای کارگزاران آرامگاهی دسته جمعی در این مکان تدارک دیده شده بود. در اینجا بود که تل هیزم برای سوزاندن دنه تور و فارامیر در ۱۵ مارس ۳۰۱۹ د.س برپا شد.

ادامه مطلب »