آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Hador

آرشیو برچسب: House of Hador

خاندان هادور (سومین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

پرآوازه ترین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین، خاندان اعقاب و پیروان هادور لوریندول. هورین تالیون، تورین تورامبار، تور و هور همگی از این خاندان بودند.

ادامه مطلب »