آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Elendil

آرشیو برچسب: House of Elendil

خاندان الندیل (نسل شاهان آرنور و گوندور)

الندیل، پسر آماندیل از بزرگترین قهرمانان کتابهای تالکین به شمار میرود. او به همراه دو پسرش، ایسیلدور و آناریون از ویرانی نومه نور گریخت و به سرزمین میانه بازگشت و دو پادشاهی در سرزمین میانه بنا نهاد: آرنور در شمال و گوندور در جنوب؛ که خود وی به عنوان شاه برین بر هر دو این قلمروها حکومت می نمود. شاهان ...

ادامه مطلب »