آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - خاندان الندیل (نسل شاهان آرنور و گوندور)

خاندان الندیل (نسل شاهان آرنور و گوندور)

الندیل، پسر آماندیل از بزرگترین قهرمانان کتابهای تالکین به شمار میرود. او به همراه دو پسرش، ایسیلدور و آناریون از ویرانی نومه نور گریخت و به سرزمین میانه بازگشت و دو پادشاهی در سرزمین میانه بنا نهاد: آرنور در شمال و گوندور در جنوب؛ که خود وی به عنوان شاه برین بر هر دو این قلمروها حکومت می نمود. شاهان این دو قلمرو هم از اخلاف و نوادگان او بودند. الندیل در محاصره باراد-دور کشته شد و پادشاهی برین به پسر بزرگش ایسیلدور رسید که او نیز دو سال بعد به همراه سه پسر بزرگترش در حادثه میدانهای گلادن کشته شد و تنها وارث زنده او، والاندیل که کودکی بیش نبود سلطنت را بر عهده گرفت. در نتیجه قلمرو جنوبی تحت امر منلدیل، برادرزاده ایسیلدور که به نام عمویش سلطنت میکرد باقی ماند و فرزندان او به مدت بیش از ۲۰۰۰ سال بر آن حکم راندند. هنگامی که والاندیل به سن قانونی رسید، حکومت قلمرو شمالی پدرش، آرنور را بر عهده گرفت و نوادگانش طی اعصار طولانی بر آرنور حکم راندند تا آنکه در میان فرزندان دهمین پادشاه، ارندور، اختلاف پیش آمد و این اختلاف منجر به تجزیه قلمرو آرنور به سه قلمرو آرتداین، کاردولان و رودئور شد. فرزند ارشد و وارث حقیقی ارندور، آملیت در آرتداین حکومت میکرد در حالی که برادرانش دو قلمرو دیگر را در دست داشتند. نسل شاهان در آرتداین به مدت بیش از هزار سال دوام آورد تا آنکه هر سه قلمرو تحت قدرت آنگمار از میان رفتند. اما نسل الندیل در این شکست از میان نرفت. فرزند آرودوی، آخرین شاه آرتداین، که آرانارت نام داشت خود را سرکرده دونه داین شمال نامید و فرزندان او، در هزاره سوم دوران سوم، مردمانی مغرور اما پراکنده را راهبری نمودند. آخرین سرکرده دونه داین، از نوادگان آرانارت به نام آراگورن بود که قلمرو شمالی را احیا و آنرا با قلمرو جنوبی متحد ساخت. با انجام این کار پس از جنگ حلقه، او اولین پادشاه قلمروهای دوباره متحد شده نام گرفت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...