آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: House of Beor

آرشیو برچسب: House of Beor

خاندان بئور (نخستین خاندان از خاندانهای سه گانه اداین)

قدیمیترین خاندان از سه خاندان اداین، اعقاب بئور پیر بودند که به خدمت فینرود فیلاگوند در آمد و پسرش باراهیر و نوه او یعنی برن ارخامیون هم به مانند او بر علیه مورگوت جنگیدند.

ادامه مطلب »