آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hornrock

آرشیو برچسب: Hornrock

صخره شاخ آواز (شالوده و بنیاد قلعه ی شاخ آواز)

در قسمت شمالی گودی هلم صخره ای قرار داشت که قلعه شاخ آواز بر روی آن بنا شده بود. همچنین دیواری که به سد هلم معروف بود از همین صخره آغاز می شد.

ادامه مطلب »