آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hithlum

آرشیو برچسب: Hithlum

هیتلوم (سرزمینهای مه آلوده شمال بلریاند)

در شمال بلریاند و در محاصره کوههای ارد وترین سرزمینی خاکستری و مه آلوده به نام هیتلوم قرار داشت که تحت تسلط فینگولفین و مردمان وی بود.

ادامه مطلب »