آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hither Shore

آرشیو برچسب: Hither Shore

ساحل این سو (نامی شاعرانه برای سرزمین میانه)

به طور معمول این نام بیشتر توسط الفها برای سرزمین میانه استفاده میشد تا یادآوری باشد برای فاصله دور بین آن با سواحل آمان قدسی. در زبان سینداری دوران اول این نام معنای خاص تری پیدا می کرد. ترجمه این نام در زبان سینداری نوراست می باشد که منطقه ای یخزده و سرد در شمال غرب بلریاند بود.

ادامه مطلب »