آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - ساحل این سو (نامی شاعرانه برای سرزمین میانه)

ساحل این سو (نامی شاعرانه برای سرزمین میانه)

به طور معمول این نام بیشتر توسط الفها برای سرزمین میانه استفاده میشد تا یادآوری باشد برای فاصله دور بین آن با سواحل آمان قدسی. در زبان سینداری دوران اول این نام معنای خاص تری پیدا می کرد. ترجمه این نام در زبان سینداری نوراست می باشد که منطقه ای یخزده و سرد در شمال غرب بلریاند بود.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...