آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hirluin

آرشیو برچسب: Hirluin

هیرلوین زیبا (فرمانروای پینات گلین)

در اواخر دوران سوم، در غرب گوندور، تپه های سرسبزی به نام پینات گلین وجود داشتند که فرمانروایی مردمان ساکن در آن را مردی به نام هیرلوین زیبا بر عهده داشت. با وجودیکه هیرلوین بر مردمی حکومت میکرد که در تپه های سرسبز زندگی میکردند و حتی سربازانش نیز ملبس به لباسهای سبز رنگ بودند، به نظر میرسد که معنی ...

ادامه مطلب »