آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High King of the Elves

آرشیو برچسب: High King of the Elves

پادشاه برین الفها (بزرگترین الف خاندانهای باستانی)

پادشاه برین الفها لقبی بود که به اینگوه، رهبر الفهای وانیار اعطا شده بود. اینگوه را بزرگترین الف جهان می دانند که در تانیکوئنتیل در پایین تالارهای مانوه سولیمو زندگی می کند.

ادامه مطلب »