آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High Elves

آرشیو برچسب: High Elves

الفهای برین (الفهای والینور)

نژاد: الفها شاخه: وانیار، نولدور و دسته ای از تلری نامهای دیگر: کالاکوئندیل الفهای برین، سه خاندان از الفها بودند که به والینور رفتند. این سه خاندان عبارت بودند از وانیار، نولدور، و آن دسته از تلری که در بلریاند ماندگار نشدند و فالماری نام گرفتند. از میان این سه دسته وانیار و فالماری در والینور باقی ماندند اما دسته ...

ادامه مطلب »