آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: High-elven

آرشیو برچسب: High-elven

زبان الفی برین (زیبا ترین و با شکوه ترین زبان الفها)

نام های دیگر: کوئنیا، والینوری. منظور از زبان الفی برین، زبان کوئنیا، زبان الفهای برین ساکن والینور بود.

ادامه مطلب »