آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Herugrim

آرشیو برچسب: Herugrim

هروگریم (شمشیر تئودن)

شمشیر تئودن که گریمای مار زبان چندین سال آن را پنهان نموده بود، هروگریم نام داشت. پس از آنکه تئودن به وسیله گندالف درمان شد، شمشیر را دوباره یافت و با آن به نبرد هورنبورگ و همچنین نبرد دشت پله نور تاخت.

ادامه مطلب »