آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Herucalmo

آرشیو برچسب: Herucalmo

هروکالمو (همسر ملکه تار-وانیملده)

هروکالمو نام همسر ملکه تار-وانیملده، سومین ملکه حکمران نومه نور بود. از آنجا که ملکه چندان علاقه ای برای رسیدگی به کارهای رسمی خویش نداشت، در دوران حکمروایی او هروکالمو به عنوان نماینده او نقش مهمی ایفا نمود. پس از مرگ تار-وانیملده، چوگان سلطنت باید به پسر او آلکارین می رسید، اما هروکالمو چوگان را به دست گرفت خود را ...

ادامه مطلب »