آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هروکالمو (همسر ملکه تار-وانیملده)

هروکالمو (همسر ملکه تار-وانیملده)

هروکالمو نام همسر ملکه تار-وانیملده، سومین ملکه حکمران نومه نور بود. از آنجا که ملکه چندان علاقه ای برای رسیدگی به کارهای رسمی خویش نداشت، در دوران حکمروایی او هروکالمو به عنوان نماینده او نقش مهمی ایفا نمود. پس از مرگ تار-وانیملده، چوگان سلطنت باید به پسر او آلکارین می رسید، اما هروکالمو چوگان را به دست گرفت خود را شاه نومه نور خواند و با نام تار-آندوکال به مدت بیست سال، تا زمان مرگش بر نومه نور حکم راند و پس از او آلکارین حق سلطنت خود را به دست آورد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...