آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Helcar

آرشیو برچسب: Helcar

هلکار (دریایی در دوردست شرق سرزمین میانه)

مکان: شمال و شرق سرزمین میانه معنی: به نظر میرسد کلمه هلکار از ریشه کلمه Khelek باشد که میتوان آنرا “به سردی یخ” ترجمه کرد تلفظ: he’lkar دریایی محصور در خشکی در دوردست شرق سرزمین میانه که در منتهی الیه شرق آن، کوئیوینن قرار داشت. اورومه الفها را برای سفر بزرگشان به سوی غرب به گونه ای راهنمایی کرد که ...

ادامه مطلب »