آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هلکار (دریایی در دوردست شرق سرزمین میانه)

هلکار (دریایی در دوردست شرق سرزمین میانه)

مکان: شمال و شرق سرزمین میانه
معنی: به نظر میرسد کلمه هلکار از ریشه کلمه Khelek باشد که میتوان آنرا “به سردی یخ” ترجمه کرد
تلفظ: he’lkar

دریایی محصور در خشکی در دوردست شرق سرزمین میانه که در منتهی الیه شرق آن، کوئیوینن قرار داشت. اورومه الفها را برای سفر بزرگشان به سوی غرب به گونه ای راهنمایی کرد که انتهای شمالی هلکار را دور زده و به غرب حرکت کنند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...