آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Havens of Sirion

آرشیو برچسب: Havens of Sirion

لنگرگاههای سیریون (آخرین پناهگاه الفهای بلریاند)

لنگرگاههایی در دهانه سیریون که فراریان گوندولین و باقی مانده های الفهای دوریات در پایان دوران اول، تحت فرمانروایی ائارندیل دریانورد در آن میزیستند.

ادامه مطلب »