آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haven of the Swans

آرشیو برچسب: Haven of the Swans

لنگرگاه قوها (لنگرگاه تلری در ساحل آمان)

لنگرگاه آلکوالونده که توسط تلری در سواحل آمان ساخته شد. این بندر نام خود را از کشتیهای الفهای دریا اخذ کرده بود که به صورت قوهایی بزرگ و مزین به جواهرات بودند.

ادامه مطلب »