آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Haudh-en-Elleth

آرشیو برچسب: Haudh-en-Elleth

هود ان الت (گورپشته فین دویلاس)

به معنای گورپشته بانوی الف، گورپشته متعلق به فین دویلاس اهل نارگوتروند که نزدیک گذرگاه تیگلین در مرزهای غربی جنگل برتیل بر پا شده بود.

ادامه مطلب »