آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hathol

آرشیو برچسب: Hathol

هاتول (پدر هادور لوریندول)

پسر ماگور و نوه ماراخ آرادان، از اولین انسانهایی که از سرزمینهای شرق، از کوهستان آبی گذشت و وارد بلریاند شد. از زندگی هاتول چیز زیادی نمیدانیم، جز آنکه او پدر قهرمان دلاور انسانها، هادور لوریندول بود که پس از خدمات بسیاری که به فینگولفین، پادشاه برین نولدور در تبعید انجام داد، سرزمین دور-لومین به او اعطا گردید.

ادامه مطلب »