آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - هاتول (پدر هادور لوریندول)

هاتول (پدر هادور لوریندول)

پسر ماگور و نوه ماراخ آرادان، از اولین انسانهایی که از سرزمینهای شرق، از کوهستان آبی گذشت و وارد بلریاند شد. از زندگی هاتول چیز زیادی نمیدانیم، جز آنکه او پدر قهرمان دلاور انسانها، هادور لوریندول بود که پس از خدمات بسیاری که به فینگولفین، پادشاه برین نولدور در تبعید انجام داد، سرزمین دور-لومین به او اعطا گردید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...