آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Harlindon

آرشیو برچسب: Harlindon

هارلیندون (قسمت های جنوبی لیندون)

قسمت کوچکی از سرزمین الفهای لیندون که بر سواحل غربی سرزمین میانه واقع شده بود. هارلیندون آن قسمتی از این سرزمین بود که به خلیج لون می پیوست و لنگرگاه هارلوند در شمال آن قرار داشت.

ادامه مطلب »