آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hammerhand

آرشیو برچسب: Hammerhand

پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

نهمین شاه روهان، هلم پسر گرام نام داشت. هلم مردی عبوس و قوی بنیه بود. یکی از حاکمان زیردست هلم شخصی بود به نام فرکا که خویشاوندی دوری با هلم داشت، اما گفته میشد که خون دونلند در رگهای او جاریست. با آنکه هلم به فرکا اعتماد نداشت، باز هم جایی در شورای شاهی برای او در نظر گرفته میشد. ...

ادامه مطلب »