آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - H - پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

پتک مشت (لقبی برای شاه روهان: هلم)

نهمین شاه روهان، هلم پسر گرام نام داشت. هلم مردی عبوس و قوی بنیه بود. یکی از حاکمان زیردست هلم شخصی بود به نام فرکا که خویشاوندی دوری با هلم داشت، اما گفته میشد که خون دونلند در رگهای او جاریست. با آنکه هلم به فرکا اعتماد نداشت، باز هم جایی در شورای شاهی برای او در نظر گرفته میشد. در یکی از روزهایی که فرکا به ادوراس فراخوانده شده بود، به همراه تعداد کثیری از سپاهیانش از سرزمین تحت حاکمیت خودش یعنی سواحل آدورن به سوی ادوراس تاخت و با اصرار از هلم خواست تا دخترش را به زنی به پسر فرکا به نام وولف بدهد. در بیرون از تالار مدوسلد هلم چنان مشت مرگباری بر سر فرکا زد که از آن پس در تاریخ از او با نام هلم پتک مشت یاد شده است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...