آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Halbarad

آرشیو برچسب: Halbarad

هالباراد (خویشاوند آراگورن)

یکی از تکاورهای سرزمین های شمالی. در زمان نبرد حلقه، او به یاری خویشاوندش آراگورن به جنوب تاخت و در نبرد پله نور کشته شد.

ادامه مطلب »