آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Hador of Gondor

آرشیو برچسب: Hador of Gondor

هادور اهل گوندور (هفتمین کارگزار حکمران گوندور)

هفتمین کارگزار حکمران گوندور که کارگزاری را از پدرش، تورین اول به ارث برد و به همین ترتیب هم آنرا به پسرش باراهیر سپرد. در این دوره زمانی چنین بین کارگزاران گوندور مرسوم بود که نامهای خود و فرزندانشان را از اسامی قهرمانان دوران اول انتخاب نمایند. این رسم تا پنج نسل پس از هادور نیز ادامه یافت یعنی تا ...

ادامه مطلب »