آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gundor

آرشیو برچسب: Gundor

گوندور (پسر دوم هادور لوریندول)

گوندور، جوانترین فرزند هادور لوریندول، برادر گلوره‌دل و گالدور بود. اون در خاندان پدرش در دور-لومین بزرگ شد، توانایی صحبت به زبان سینداری را داشت و در جوانی به ارتش الف‌ها پیوست. در هنگام داگور براگولاخ، او سی و هفت سال داشت که مورگوت نیروهای عظیمی را به سوی باراد ای‌تل، دژ مستحکم فین‌گولفین که از هیت‌لوم دفاع می‌کرد، گسیل ...

ادامه مطلب »