آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Grave of the Children of Húrin

آرشیو برچسب: Grave of the Children of Húrin

گور فرزندان هورین (سرزمین‌‌‌ جنگلی بره‌‌‌تیل)

خاندان هورین توسط ملکور نفرین شده بود. و مخصوصا پسرش تورین به هرکجای سرزمین میانه که قدم می‌‌‌گذاشت فاجعه می‌‌‌آفرید. بخاطر غرور و تکبر تورین بود که پادشاهی نارگوتروند سقوط کرد. و بعد از مدت زمانی سرگردانی در سرزمین‌‌‌های شمالی که میهن‌‌‌اش بود، به بره‌‌‌تیل درآمد و مردمان آنجا او را پذیرفتند. چندی پس از ورود او به بره‌‌‌‌‌‌تیل، اتفاق ...

ادامه مطلب »