خانه - آرشیو برچسب: Glingal

آرشیو برچسب: Glingal

گلینگال (جفت بلتیل در دربار تورگون)

درخت طلایی که تورگون در گوندولین، به یاد لائورهلین، یکی از دو درخت والینور، ساخت. جفت این درخت بلتیل بود.