آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Ginglith

آرشیو برچسب: Ginglith

رودخانه‌ی گینگلیت (یکی از انشعابات شمالی ناروگ)

رودخانه‌ای که از بلریاند شمالی سرچشمه می‌گرفت. جایی که از غرب ایورین فاصلۀ زیادی نداشت، چشمه‌ای که ناروگ از آن سرچشمه می‌گرفت. دو رودخانه به طرف جنوب جریان داشتند و در حدود صد مایل، تا جایی که رودخانۀ گین‌گلیت به طرف غرب یعنی ناروگ تغییر جهت می‌داد، در یک خط موازی حرکت می‌کردند. در جنوب، در نقطه‌ای که گین‌گلیت به ...

ادامه مطلب »