آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gelmir of Angrod’s people

آرشیو برچسب: Gelmir of Angrod’s people

گلمیر از مردم آنگرد (دوست آرمیناس)

الف نولدوری که در اصل از مردم آنگرود است. پس از داگور براگولاخ او در مناطق جنوبی برلیاند پرسه می زد و در کنار مردم گیردان کشتی ساز سکونت کرد. او بعدا توسط گیردان و به همراه دوستش آرمیناس ، به عنوان یک پیغام رسان به نارگوتروند فرستاده شد.

ادامه مطلب »