آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Erestor

آرشیو برچسب: Erestor

ارستور (مشاور ارشد الروند)

ارشدِ مشاوران مردم الروند در زمان جنگ حلقه، کسی که در شورای الروند حضور داشت. او ایده‌ی از بین بردن حلقه پشتیبانی نکرد و به جای آن پیشنهاد محافظت از آن شاید با کمک تام بامبادیل را ترجیح داد. یادداشت‌ها‌: ۱) ما فقط تاریخ‌های حضور ارستور در طول جنگ حلقه را می‌دانیم که در طول آن، او در شورای الروند ...

ادامه مطلب »