آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Entwood

آرشیو برچسب: Entwood

انت‌بیشه (نامی به کار رفته برای جنگل فنگورن در میان انسان‌ها)

رخبام تاریک جنگل فنگورن بسیاری از مرزهای شمالی روهان را تحت پوشش داشت اما مردان آن سرزمین دچار ترس از درختان بودند و به دور از جنگل مرموز زندگی می‌کردند. انت‌بیشه نامی برای جنگل فنگورن در زبان مردم روهان بود اما در زمان جنگ حلقه، معنای این نام ممکن است برای زمانی طولانی فراموش شده می‌بود. برای روهیریم، انت‌های بیشۀ ...

ادامه مطلب »