آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - انت‌بیشه (نامی به کار رفته برای جنگل فنگورن در میان انسان‌ها)

انت‌بیشه (نامی به کار رفته برای جنگل فنگورن در میان انسان‌ها)

رخبام تاریک جنگل فنگورن بسیاری از مرزهای شمالی روهان را تحت پوشش داشت اما مردان آن سرزمین دچار ترس از درختان بودند و به دور از جنگل مرموز زندگی می‌کردند. انت‌بیشه نامی برای جنگل فنگورن در زبان مردم روهان بود اما در زمان جنگ حلقه، معنای این نام ممکن است برای زمانی طولانی فراموش شده می‌بود. برای روهیریم، انت‌های بیشۀ انت چیزی بیش از قصه‌های خیالی نبودند تا زمانی که خشم آنها بر علیه نیروهای سارومان برانگیخته شد و سواران روهان را در نجات از نیروهای سارومان کمک کردند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...