آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Enerdhil

آرشیو برچسب: Enerdhil

انردیل (جواهرسازی اهل گوندولین)

فلزکار افسانه‌ای و احتمالاً اسطوره‌ای گوندولین. با توجه به حکایتی انردیل بود که اله‌سار اصلی، گوهر سبز شگفت‌انگیزی که به وسیله آن می‌شد چیزهای معیوب و زوال یافته را دگربار می‌شد نو و تازه دید، اله‌سار به عنوان هدیه‌ای به کله‌بریندال و از طرف او به پسرش ائارندیل رسید، کسی که آن را در طی سفرهای دریایی خود از طریق ...

ادامه مطلب »