آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - انردیل (جواهرسازی اهل گوندولین)

انردیل (جواهرسازی اهل گوندولین)

فلزکار افسانه‌ای و احتمالاً اسطوره‌ای گوندولین. با توجه به حکایتی انردیل بود که اله‌سار اصلی، گوهر سبز شگفت‌انگیزی که به وسیله آن می‌شد چیزهای معیوب و زوال یافته را دگربار می‌شد نو و تازه دید، اله‌سار به عنوان هدیه‌ای به کله‌بریندال و از طرف او به پسرش ائارندیل رسید، کسی که آن را در طی سفرهای دریایی خود از طریق دریای بزرگ به همراه داشت.

هرچند در روایات محتمل اخیر، نام کله‌بریمبور به عنوان سازنده اله‌سار ائارندیل، که در ورژن جدید بوسیله آراگورن حمل می‌شد ذکر شده است. حتی اگر این گفته درست باشد، انردیل جواهرساز ممکن است که وجود داشته باشد، هرچند که به همان اندازه ممکن است که او شخصیتی گذرا و خیالی باشد که تالکین او را به‌طور کامل کنار گذاشته باشد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...