آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elrond and Elros

آرشیو برچسب: Elrond and Elros

الروند و الروس نیم الف (فرزندان ائارندیل)

لقبی برای الروند و الروس که ترجمه ای است از واژه الفی پره دهیل. پدر آنها ائارندیل و مادرشان الوینگ، از آمیزش نژاد انسانها و الفها به وجود آمده بودند.

ادامه مطلب »