آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elendë

آرشیو برچسب: Elendë

النده (سرزمین الف‌ها در آمان)

منطقۀ آمان، شرق کوهستان پلوری، جایی که الف‌ها سکونت داشتند. همچنین به نام‌‌‌های الدامار و میهن الفی نیز مشهور است. شهرهای اصلی آن تیریون، جایی که نولدور و وانیار در زمان‌‌‌های بسیار دور در آنجا سکونت داشتند، و آلکوئالونده، بندرگاه تله‌‌‌ری بود. پس از شورش نولدور و خویشاوندکشی، فئانور بخش اعظمی از نولدور را به بیرون از النده، به سوی ...

ادامه مطلب »