آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - النده (سرزمین الف‌ها در آمان)

النده (سرزمین الف‌ها در آمان)

منطقۀ آمان، شرق کوهستان پلوری، جایی که الف‌ها سکونت داشتند. همچنین به نام‌‌‌های الدامار و میهن الفی نیز مشهور است. شهرهای اصلی آن تیریون، جایی که نولدور و وانیار در زمان‌‌‌های بسیار دور در آنجا سکونت داشتند، و آلکوئالونده، بندرگاه تله‌‌‌ری بود.

پس از شورش نولدور و خویشاوندکشی، فئانور بخش اعظمی از نولدور را به بیرون از النده، به سوی شمال هدایت کرد. برادر ناتنی‌‌‌اش فینارفین نیز با او رفت ولی نهایتاً سفر به طرف شمال را ترک گفت. او به الدامار بازگشت تا بر اندک نولدور باقی مانده در تیریون، به عنوان پادشاه حکومت کند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

حضور فرودو و سم در مراسم جوایز انجمن بازیگران فیلم (SAG Awards)

۲۰ سال پس از آنکه فیلم ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه موفق به کسب جایزه انجمن ...