آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eldacar

آرشیو برچسب: Eldacar

الداکار (شاه معزول و بازمنصوب گوندور)

فرزند شاه والاکارِ گوندوری و ویدوماوی. ویدوماوی دختِ ویدوگاویا از مردان شمالی بود، از این روی الداکار نیمه-گوندوری بود و همین موضوع جدل‌‌‌های زیادی را برای حقِ پادشاهی او به وجود آورد. پس از مرگ پدرش او تنها برای پنج سال به تختِ پادشاهی تکیه زد و سپس جنگ داخلی به سراغ گوندور آمد. کاستامیر، فرماندۀ کشتی‌‌‌های گوندور، برعلیه او ...

ادامه مطلب »