آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eärendil

آرشیو برچسب: Eärendil

ائارندیل (دریانورد)

«در میان ما از یک پیشگویی سخن می‌گویند که روزی قاصدی از سرزمین میانه، از میان سایه‌ها به والینور خواهد رفت و مانوه به سخن وی گوش فراخواهد داد و ماندوس نیز دل نرم خواهد گرداند.» سخنان گویندور از فرزندان هورین فصل دهم، تورین در نارگوتروند   پیشگویی‌های ائارندیل: مدت‌ها قبل از تولد او، آمدن ائارندیل توسط الدار پیش‌بینی شده ...

ادامه مطلب »

ائارندیل (پنجمین پادشاه گوندور)

نوۀ منلدیل و پسر کمندور، او به دنبال پدرش پنجمین شاه گوندور شد و بر قلمروی جنوبی آن حکم راند. نام او با نام ائارندیل دریانورد، قهرمان بزرگی که به آمان سفر کرد و و سرزمین میانه را در حدود چهار هزار سال قبل از شاهِ همنام گوندوریش از تاریکی مورگوت نجات داد یکی است. تنها رویدادهای تاریخی که از ...

ادامه مطلب »