آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - ائارندیل (پنجمین پادشاه گوندور)

ائارندیل (پنجمین پادشاه گوندور)

نوۀ منلدیل و پسر کمندور، او به دنبال پدرش پنجمین شاه گوندور شد و بر قلمروی جنوبی آن حکم راند. نام او با نام ائارندیل دریانورد، قهرمان بزرگی که به آمان سفر کرد و و سرزمین میانه را در حدود چهار هزار سال قبل از شاهِ همنام گوندوریش از تاریکی مورگوت نجات داد یکی است.

تنها رویدادهای تاریخی که از سلطنت ائارندیل ثبت شده است مربوط به سه سال بعد از به حکومت رسیدن او می‌باشد، زمانی که دختر الروند، آرون در شمال به دنیا آمد. هیچ کسی در آن زمان در گوندور نمی‌توانست بفهمد که چه اتفاقات قابل توجهی روی داده است. تقریباً سه هزار سال بعد آرون با آراگورن از نسل ائارندیل و جدش الندیل، ازدواج کرد و ملکۀ مملکتش شد.

ائارندیل برای ۸۶ سال بر گوندور حکم راند و حکومتش به پسرش آناردیل رسید.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«ارثیه‌ی فرودو» اثر دوناتو هیانکولا

برندگان جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۴ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...