آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب:

آرشیو برچسب:

ائا (جهان)

جهان، که هنگامی که ایلوواتار واژۀ «ائا»: «باش» را گفت به وجود آمد.

ادامه مطلب »