آخرین مقالات فرهنگنامه

ائا (جهان)

جهان، که هنگامی که ایلوواتار واژۀ «ائا»: «باش» را گفت به وجود آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...